VERİMLİLİK VE OTOMOTİV

Kayıp, hayatımızın, işimizin, günümüzün…her anında karşılaştığımız ve hoşlanmadığımız bir kelime. İçinde zararı barındırdığı gibi, aynı zamanda fırsatı da barındıran kelime. Kayıp aslında verimlilik veya üretme yeteneğinin kapsamında düşünülmesi daha doğru olur. Öyleyse nedir verimlilik?

Genel bir tanımlama yapılırsa, verimlilik; bir üretim yada hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile, bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir.

Bu nedenle verimlilik, çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların –emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji, bilgi- etken kullanımıdır diye tanımlanır. Yüksek verimlilik, aynı miktar kaynakla daha çok üretmek yada aynı girdiyle daha çok çıktı elde etmektir.

Yapılan bazı araştırmalara göre, yöneticilerin yaklaşık % 80’i verilere dayalı verimlilik tanımlamalarını kullanmadıkları görülmüştür. Nicellikten kasıt, çalışan, müşteri ve verimlilik arasında somut ölçümler ile ilgili olmalıdır.

Genel anlamda ise verimlilik, kuruluşun aşağıdaki ölçütlere ne kadar yaklaşabildiğinin kapsamlı bir ölçüsüdür:

-Amaçlar: Bunların gerçekleşme derecesi.
-Etkenlik: Yararlı çıktı sağlamak için kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığı.
-Etkililik: Gerçekleşmesi mümkün olana kıyasla gerçekleşen.
-Karşılaştırılabilirlik: Verimlilik performansının zaman içinde gerçekleşme    durumu.

Yukarıdaki kritik kavramlar dikkate alınarak otomotivde verimliliğe göz attığımızda;

Müşteri bir aracı alırken amacı nedir?

Alacağı veya almayı planladığı araç amacını ne kadar karşılamaktadır.

Maddi olanaklara göre alabileceği en iyi aracı alabildi mi?

Aldığı araç, beklentilerini ne kadar karşıladı?

Diğer araçlarla karşılaştırdığında, uzun dönemde verimlilik performansı ne kadar gerçekleşti?

 

sorularının cevapları ;

Satın alınan araçların performansını, tasarımını, ekonomik performansını, müşteri tercihini, satış sonrası hizmetleri, imaj v.s… gibi kavramları ön plana çıkmaktadır. Daha detayda bakıldığında, arıza frekansı, bakım maliyetleri, yakıt verimliliği, rakiplere göre nicel karşılaştırma parametreleri, dayanıklılık, v.s…gibi parametreleri ön plana çıkarmaktadır.

Bu durumda, müşteri gözünde bir aracın verimli olması, müşterinin o aracı başka birine tavsiye etmesi gibi çok önemli bir durumla sonuçlanır ki, herhangi bir marka pazarda payını artırmak istiyorsa verimlilik artırma programları uygulamalıdır. Verimlilik artışı ise, bir işletmede verimlilik artışı, yönetim etkenliğinin bir fonksiyonu ve sonucudur; iyi yönetimle eş anlamlıdır. Verimliliği arttırmak aynı zamanda bir değişim süreci olup, süreç odaklı yaklaşımları ve yönetme alışkanlıklarının kalıcı olarak devamlılığı anlamına gelmektedir.

O halde verimlilik artırma stratejisi, bir kuruluşun vazgeçilmez arzusu olarak sürdürülmelidir. Kuruluş, Verimlilik artırma politika ve planları geliştirmelidir. Verimlilik artırma çalışmalarını planlamalı, planını uygulamalı, uygulamalarını gözden geçirmeli ve hataları düzelterek, iyileştirme çalışmalarını yaygınlaştırmalıdır. Faaliyetleri esnasında tek veri kaynağı müşteri olmalı veverimlilik artırma konusundaki teorileri anlamalı ve kendisine uyarlamalıdır.

Teorik olarak verimlilik kuramı incelendiğinde, Alan Lawlor'a göre, herhangi bir verimlilik artırma sürecinin dört aşaması vardır.

a. Kabul etme: Değişme ve gelişme ihtiyacını kabul etmeliyiz.
b. Karar verme: Gelişimin gerekli olduğunu kabul ettikten sonra, harekete geçme kararı almalıyız.
c. Olanak tanıma: Kararların uygulanabilmesi için olanaklar mevcut olmalıdır.
d. Harekete geçme: Son hedef olarak verimlilik artışı sağlayacak planları uygulamalıyız.

Alan Lawlor’un adımları izlendiğinde,  azalan kaynaklar ile maksimum verimlilik elde edilecek, böylelikle, müşteri gözünde verimli araçlar ortaya çıkacak, sonuç olarak marka kendi yerini kuvvetlendirecektir.

Verimliliğin artırılması, ancak uzun dönemli politikalarla, akılcı, yenilikçi ve çağdaş yönetim anlayışıyla olanaklıdır.

Karşılıklı faydaya dayalı verimlilik anlayışı hem müşteriyi, hem de üreticiyi istenen ve beklenen bir noktaya taşır.

 

Beyhan Yılmazer

Usta Kara Kuşak

 

 

 

Ek Bilgi