Rolled Throughput Yield ( Bütünleşik Verim )

Rolled Throughput Yield

( Bütünleşik Verim )

Altı sigmanın başlangıç araçlarından birisi olan RTY – Bütünleşik veya Bileşik Verim olarak adlandırılabilir. RTY bir proses ( süreç ) performans göstergesidir ve ardışık süreçlerin toplam etkisi hakkında bilgi sağlar. RTY, ardışık alt süreçlerden oluşan bir sürecin sonunda hatasız çıktı elde etme olasılığını verir.

RTY sayesinde her bir sürecin gizli fabrika olarak ifade edilen kayıp büyüklüğü ortaya çıkar. RTY, ayrıca en zayıf süreci ( proses )  belirler ve en etkili iyileştirme fırsatları görebilmemiz için nereye bakmamız gerektiği hakkında ip uçları verir.

RTY Nasıl hesaplanır?:

RTY,  her bir süreç adımının verimini çarpılmasıyla elde edilir. Örneğin aşağıdaki 5 adımdan oluşan bit süreç için;                                                                      Y1=0.9, Y2=0.91, Y3=0.99, Y4=0.98, Y5=0,97 

RTY = 0.90*0.91*0.99*0.98*0.97 = 0.77………. RTY = 77%.

Görüldüğü üzere RTY’nin hesaplanabilmesi için, öncelikle her bir adımın veriminin bulunması gerekmektedir. Adımların verim hesabının nasıl yapıldığına geçmeden önce

Kısaltmalar;

Hata=Defects = D

Birim=Unit = U

Birimdeki Hata =Defects per Unit = DPU

Verim=Yield = Y

e = 2.71828 (sabit)

 

Verim Hesaplaması

Y = e-dpu

Bir proses adımının verimi, o proses adımının başarı oranı veya o proses adımının hatasız sonuç elde etme olasılığıdır. Verimi hesaplayabilmek için DPU( Defects per unit )  ün hesaplanması ve sonrasında yukarıdaki formülün uygulanması gerekmektedir.

Proses Adımı

Hata sayısı

Birim sayısı

DPU                                               ( Hata/Birim)

VerimRolled Throughput Yield Calc

RTY           @

1

65

598

=65/598=0.1087

0.897

0.90

2

48

533

=48/533=0,09006

0.91389

=0.90*0.91389=0.82

3

5

485

=5/485=0.01031

0.98974

=0.82*0.98974=0,81

4

10

480

=10/480=0.02083

0.97938

=0,81*0,97938=0,79

5

14

471

=14/471=0.02972

0.97072

=0,79*0,97072=0,7668 

 Örneğin, birinci proses adımının DPU su 0.109 veya 10.9 % ( 65 in 598 e bölümünden elde edilen ) olsun. Formül uygulandığında

1.     Proses adımı için Y = 2.7180.109    =0.8967@ Y=90 %.

RTY: Proses adımlarının verimlerini kullanarak RTY hesaplama

Proses adımlarının verimlerini 1 den DPU  yu çıkararakda hesaplayabiliriz.

Proses adımlarının verimleri  = 1-DPU

1.       Proses adımının Y = 1 – 0.10870 = 0.89

2.       Proses adımının Y = 1 – 0.09006 = 0.91

3.       Proses adımının Y = 1 – 0.01031 = 0.99

4.       Proses adımının Y = 1 – 0.02083 = 0.98

5.       Proses adımının Y = 1 – 0.02972 = 0.97

 

Bu durumda RTY = 0.89*0.91*0.99*0.98*0.97 = 0.76 veya 76% olarak hesaplarız.

Ek Bilgi